top of page
bank.jpg

Psychologische en sociale hulp op afstand

Online hulpverlening

Home: Welkom

Wat is online hulpverlening?

Online hulpverlening kan omschreven worden als het bieden van informatie, advies of ondersteuning via internet op het gebied van zorg, welzijn of educatie in de vorm van preventie, behandeling of (na)zorg. Het is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de cliënt, het verbeteren van de toegankelijkheid van de hulp en van de toeleiding naar face-to-face hulp (E-hulp, 2007).
In tijden waarbij face-tot facecontacten beperkt of verboden zijn kan online hulpverlening een alternatief bieden voor welzijnswerk, sociaal werk en geestelijke gezondheidszorg waarbij de mens en niet de technologie centraal staat.

Home: Over therapie

Hulp op maat!

Persoonlijke verzorging en begeleiding

Hieronder vind je enkele knoppen die je verder kunnen helpen in de zoektocht naar online hulpverlening.

Ik als cliënt

Ik als hulpverlener

Ondersteuningsmateriaal digitale zorg

Home: Diensten
bottom of page