top of page
logo_digitale zorg.jpg
Ondersteuningsmateriaal digitale zorg: Kop

Hieronder staat een lijst van ondersteuningsmateriaal dat kan ingezet worden in de digitale zorg tijdens de COVID-19 pandemie. Alle uitwerkingen hebben een psycho-educatieve en verbindende doelstelling, telkens op maat voor verschillende doelgroepen. Daarnaast is er ook materiaal beschikbaar dat als doel heeft om therapeutisch werk te ondersteunen binnen de thuis-of leefgroepcontext. De uitwerking van deze producten speelde op directe wijze in op vragen die vanuit het werkveld werden geformuleerd. De lijst wordt aangevuld tot 1 mei 2020, waarbij al het materiaal publiek kan gebruikt worden.

Ondersteuningsmateriaal digitale zorg: Tekst

Ondersteuningsmateriaal

Materiaal voor kinderen

Materiaal voor volwassenen

Materiaal voor gezinnen

Materiaal voor koppels die een baby verwachten

Materiaal voor leefgroepbegeleiders

Materiaal voor thuishulpverlening

Ondersteuningsmateriaal digitale zorg: Diensten
bottom of page