top of page
Shot%20made%20while%20filming%20for%20yesHEis%20project_edited.jpg

Online tools

Online hulpverlening is een alternatief voor de gewoonlijke face-to-facecontacten die in tijden waarbij het face-to-face contact beperkt of verboden is een alternatief kan bieden. Daarnaast rekening houdend met de technologisering van de samenleving en het drukke leven waar ieder van ons zich in bevindt, kan deze methode van hulpverlening ook een uitweg bieden aan mensen voor wie de drempel naar face-to-facecontact te groot lijkt of voor mensen die wegens hun drukke leven of door andere factoren niet tot bij de hulpverlener geraken.


Online hulverlening is een manier van contact waar veel hulpverleners zich vragen bij stellen. Voornamelijk zijn dit vragen zoals: Hoe kan ik therapie voortzetten/starten op een online manier?, Hoe kan ik op een GDPR proved manier online contact houden met mijn cliënten? en Hoe kan ik vorm geven aan online hulpverlening?.

Bij de overschakeling of het opstarten van online hulpverlening, wordt er vaak gekozen voor beeldbellen. Daarnaast zijn ook zaken zoals telefonisch contact, mailen en chatfuncties, technieken waarop je beroep kan doen. De voorkeur van de cliënt is hierbij een belangrijke factor omdat deze de uitkomst en de voortgang van therapie kan beïnvloeden. Het is dan ook belangrijk de cliënt hierop te wijzen en eventueel alternatieve mogelijkheden te bespreken met hem of haar.

Het beeldbellen is één van de meest geopteerde methoden bij therapeuten en pscyhologen, dit komt doordat hier minder informatie verloren gaat in vergelijking met het mailen, telefoneren en chatten. Daarom zal het beeldbellen meer uitvoerig besproken worden dan de andere technieken. Het is hierbij wel belangrijk te vermelden dat de informatie die meegeven wordt omtrent het beeldbellen ook handvaten kunnen bieden bij het chatten, telefoneren en het mailen.

Ik als hulpverlener: Over therapie

Beeldbellen

Bij beeldbellen wordt er aan de hand van apps op de smartphone, tablet of computer naar elkaar gebeld, waarbij je de ander kan zien.  Denk hierbij aan apps zoals Face Time, Google Androids Hangouts en Skype. Wegens de GDPR-wetgeving is het echter niet mogelijk deze apps te gebruiken. Het lijkt daarom gepast hieromtrent meer informatie geven.
Vooraleer een beeldbeltool gekozen wordt is het belangrijk enkele vragen te stellen. Gaat het over 1-op-1 gesprekken of groepsgesprekken?, Wil je beeldbellen op afspraak of een open uur waarop mensen je kunnen contacteren?, Wil je jouw afspraken kunnen plannen in het beeldbeldtool? En hoe zit het met de GDPR en is de tool healthcare proved? Aan de hand van deze vragen kan je beslissen welke tool het meest gepast is voor de hulp die je wil bieden.

Ik als hulpverlener: Diensten
blog_header_teams.png

Microsoft teams

Microsoft teams is een beeldbeltool die GDPR-proved, maar niet health care proved is. De cliënt kan door een link aan te klikken, door de hulpverlener toegelaten worden tot het gesprek. Microsoft teams biedt de mogelijkheid om meerdere gesprekspartners toe te laten tot het gesprek en de videogesprekken in te plannen in Microsoft Outlook.

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2014.

G-suite van google

G-suite van Google is GDPR-proved indien je beschikt over een privacy en/of healthcare regeling met Google. Deze tool is echter niet healthcare proved. Bij het gebruik van G-suite hoeft de cliënt geen software te installeren, maar dient deze wel een Google-account te hebben. G-suite bevat de mogelijkheid om meerdere mensen aan een gesprek toe te voegen, maar bevat geen bijhorend agenda systeem. Tenslotte kent dit tool ook de mogelijkheid tot chat en tot het delen van bestanden.

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2014.

ZOOM

ZOOM is een beeldbeltool die GDPR-proved, maar niet healthcare proved is. Het biedt de mogelijkheid tot zowel individuele als groepsgesprekken. De cliënt hoeft geen account aan te maken en krijgt van de hulpverlener een doorverwijzende link via mail. Deze tool beschikt niet over de mogelijkheid tot inplanning van je agenda, de beeldbeltijd binnen een groepsgesprek is beperkt tot 40 minuten en het bevat geen open inbeluur. Het is belangrijk in overweging te nemen dat ZOOM een Amerkaanse tool is waarvan niet geweten is waar de data opgeslagen wordt.

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2014.

ZOOM voor organisaties

ZOOM voor organisaties (bedrijven en gezondheidszorg) valt in principe samen met de reguliere ZOOM, met uitzondering van enkele aanpassingen. Deze versie van ZOOM beschikt over een overzicht en tijdsduur van de gevoerde gesprekken, er is een stabieler beeldbeldcontact,  er zijn langere gespreksmogelijkheden, en er is de mogelijkheid om een planning bij te houden. 
Belangrijk hierbij is dat dit een betalende tool is. Socialware kan helpen om een verminderde prijs te verkrijgen voor de ZOOM licentie.

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2014.

Facetalk

FaceTalk is een online tool die zowel GDPR- als healthcare proved is en waarbij zowel individuele, als gesprekken met een derde gesprekspartner kunnen plaatsvinden. De cliënt heeft geen account nodig en krijgt via de app een link of code (voor direct contact) doorgestuurd van de hulpverlener. De tool biedt een ingebouwde agenda/afsprakenplanner en een overzicht van voorgaande gesprekken. De cliënt dient een app te downloaden, het beeldbeltool kent geen open inbeluur en het is een betalende tool, waarvan de prijs bepaald wordt aan de hand van het aantal gevoerde gesprekken.

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2014.

Webcamconsult

Webcamconsult is een tool die zowel GDPR- als healthcare proved is, waarbij de cliënt geen software hoeft te installeren of account dient aan te maken. Daarnaast bevat deze tool de mogelijkheid om zowel individuele als groepsgesprekken aan te gaan, bevat het een agendasysteem en de mogelijkheid tot het doorsturen van bestanden.

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2014.

Licon

Licon is een online tool die zowel GDPR- als healthcare proved is, waarbij de cliënt enkel een app hoeft te downloaden, maar geen account dient aan te maken. De online beeldbeltool biedt de mogelijheid tot zowel individuele als groepsgesprekken en heeft daarnaast ook een chat functie.

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2014.

Mobiléa

Mobiléa is een online beeldbeltool die zowel GDPR- als healthcare proved is en de mogelijkheid biedt tot zowel een individueel gesprek als een groepsgesprek (tot vier personen). Vervolgens is het mogelijk om een agenda bij te houden en bestanden door te sturen. Naast de beeldbeltool bevat Mobiléa ook een chattool. De cliënt krijgt een link in zijn of haar mailbox en kan vervolgens inloggen of registreren (de cliënt hoeft dus een account aan te maken).

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2014.

Mextal

Mextal is een online beeldbeltool die zowel GDPR- als healthcare proved is en de mogelijkheid biedt tot individueel contact. De cliënt hoeft enkel een app te downloaden. De tool bevat  een agendasysteem, maar beschikt niet over de mogelijkheid tot het delen van bestanden. Daarnaast dient de cliënt zich te registreren op de app en biedt de app geen chatfunctie.

Verdere informatie

Naast de opsomming van voorgaande online tools kunnen de volgende knoppen je verder helpen bij het inwinnen van informatie en het maken van een gepaste keuze van een online tool. 
De site van SIMBA biedt extra informatie in verband met beeldbellen, het maakt een vergelijking tussen online tools en het bevat een beslishulp. De site van het UC Leuven-Limburg biedt hier bovenop nog extra informatie bij het zoeken naar een gepast tool. Als laatste staat hieronder ook nog een extra link met betrekking tot beeldbellen en de GDPR wetgeving.

Schermafbeelding%25202020-04-15%2520om%252017_edited.jpg

SIMBA

Extra informatie

Schermafbeelding%25202020-04-15%2520om%2

SIMBA

Vergelijking en beslishulp

Schermafbeelding%202020-04-19%20om%2015.

UC Leuven Limburg

Op zoek naar de gepaste tool?

Schermafbeelding%202020-04-15%20om%2015.

GDPR en beeldbellen

Informatie

Ik als hulpverlener: Diensten

Online hulpverlening vorm geven

Onafhankelijk van welke tool je gebruikt om te beeldbellen, kan je je ook afvragen hoe online hulpverlening vorm krijgt. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de tool die je gaat gebruiken en de mogelijkheden die deze tool heeft. Het is belangrijk dat je duidelijke afspraken maakt met de cliënt en je extra aandacht zal moeten besteden aan een aantal zaken. Het is voor de cliënt handig als je expliciet en duidelijk bent in je lichaamstaal en bedoelingen. Het overbrengen van gevoelens, het maken van oogcontact en het overbrengen van je doelen (aanvaarding, empathie, echtheid, etc.) zijn namelijk zaken die moeilijker verlopen via online tools.
Om je verder op weg te helpen bij het vormgeven van online hulpverlening, verwijzen we je graag door naar enkele websites die je handige tips en tricks kunnen meegeven.
Deze pagina focust zich vooral op hulpverlening via beeldbellen, en minder op mail, chat en telefoneren. Het is daarom belangrijk te benadrukken dat de tips en bedenkingen die hier meegegeven worden ook van toepassing kunnen zijn op de andere tools en je op deze manier ook verder kunnen helpen.

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2018.

7 tips bij telefonische hulpverlening

Het telefonisch contact kan soms moeilijk verlopen. Om je hierbij te helpen heeft het Centrum ter Preventie van Zelfdoding 7 tips opgelijst die je kunnen helpen een betere begeleiding te bieden. Deze tips kunnen ook van pas komen bij andere vormen van online hulpverlening.

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2018.

Online e-learning snelcursus psychosociale opvang

De FOD Volksgezondheid, de Vlaamse Overheid en het Rode Kruis-Vlaanderen stelden een online-snelcursus op waarbij  de aandacht gevestigd wordt op hoe online hulpverlening vorm kan krijgen en hoe je kan omgaan met de eventuele uitdagingen die het met zich meebrengt.

Schermafbeelding%202020-04-14%20om%2018.

Professioneel beeldbellen in hulp en zorg

Dit gaat over een presentatie van Philippe Bocklandt, docent aan de Hogeschool Artevelde, waarin hij extra informatie geeft omtrent aandachtspunten en afspraken overloopt bij het gebruik van online tools voor hulpverlening.

Schermafbeelding%202020-04-15%20om%2017.

Brochure do's en dont's

Professioneel beeldbellen is afhankelijk van de manier waarop beeldbellen vorm krijgt in de praktijk. Deze brochure draagt bij tot de vormgeving van het beeldbellen en doet dit vanuit vier invalshoeken waarbij een kader met do’s en dont’s geformuleerd worden om professioneel te beeldbellen in de hulpverlening en zorg.

Ik als hulpverlener: Diensten
bottom of page